Üşür, Sancar Serpil

Siyasal yaşam ve kadınlara destek politikaları / Serpil Sancar-Üşür. - 97 p, 24 cm.

9751918901


Kadınlar, siyasette--Tarih--Türkiye
Women in politics--Turkey
Kadınlar--Siyasal faaliyet--Türkiye
Women--Political activity

HQ1236 / .U87 1997

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .