Alper, Yusuf

2050'ye doğru nüfusbilim ve yönetim : Sosyal güvenlik sistemine bakış / Sosyal güvenlik sistemine Yusuf Alper,Çağaçan Değer,Serdar Sayan. - 358 pages : tables, graphics. ; 28 cm. - Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (Series) ; TÜSİAD-T/2012/11-535 .

Includes bibliographical references.

9789944405898


Social security--Turkey
Sosyal güvenlik--Türkiye

HD7211.93.A7 / Y97 2012

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .