Türkiye'de kadın 2001 / haz.T.C.Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü. - 123 p. : tabl.; 13 cm

Includes bibliographical refrences: (p.157-166)


Women--Economic conditions--Turkey
Kadınlar --Sosyal durum--Türkiye
Women--Turkey--Statistics
Kadınlar--Türkiye--İstatistikler
Kadınlar--Ekonomik durum--Türkiye
Women--Social conditions--Turkey

HQ1726.7 / .T87 2001

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .