Göçmez, Özlem

Aile yardımı ve Türkiye uygulaması / Özlem Göçmez. - 85 s. : grf., tbl. ; 23 cm.


Family services--Turkey
Aile hizmetleri--Türkiye
Family social work--Turkey
Aile sosyal çalışması--Türkiye

HV700.T8 / G63 2005

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .