Aile içinde ve toplumsal alanda şiddet. - xl, 311 p.; tables. 24 cm. - T.C.Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları ; 113 .

Includes bibliographical references (p.271-276)

9751921376


Child abuse--Turkey
Aile içi şiddet--Türkiye
Family violence--Turkey
Kadına yönelik şiddet--Türkiye
Wife abuse--Turkey
Family social work--Turkey
Sosyal çalışma, Ailede--Türkiye
Çocuk istismarı--Türkiye

HV6626.23.T9 / A35 1998

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .