Yentürk, Nurhan, 1958-

STK'lar için kamu harcamaları okuma - yazma kılavuzu / Kamu harcamaları okuma - yazma kılavuzu Nurhan Yentürk. - 44 p. : tabl., grf. ; 30 cm. - İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları ; 330. STK Çalışmaları-Eğitim Kitapları ; 11 Kamu Harcamalarını İzleme Dizisi ; 1504 .

Includes bibliographical references and index.


Finance, Public
Devlet harcamaları politikası
Government spending policy--United States
Finans, Kamu.Bir Harcamaları
Kamu yönetimi--Türkiye
Public administration--Turkey
Social policy
Sosyal politika
Expenditures, Public
Public investments
Kamu yatırımları

HJ2151.4 / .Y46 2011

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .