Tokgöz, Oya, 1941-

Siyasal haberleşme ve kadın : 1973 genel seçiminde Ankaranın Çankaya ilçesinde yapılan alan araştırması / Oya Tokgöz. - xviii, 307 p., 24 cm. - Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi yayın no 429. .

Revision of the author's thesis (docent--1976) under the title: Televizyonun kadının siyasallaşmasına etkisi.

Bibliography: (p. [277]-285).


Communication in politics--Turkey
Mass media--Political aspects--Turkey
Women in mass media--Turkey
Kitle iletişim araçlarında bayanlar--Türkiye
Siyasette iletişim--Türkiye
Voting research--Turkey
Oy verme araştırmaları--Türkiye
Women--Social conditions--Turkey
Kitle iletişim araçları--Siyasi yönler--Türkiye
Kadınlar--Sosyal durum--Türkiye

P94.5.W652 / T65 1979
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.