Tokgöz, Oya, 1941-

Siyasal haberleşme ve kadın : 1973 genel seçiminde Ankaranın Çankaya ilçesinde yapılan alan araştırması / Oya Tokgöz. - xviii, 307 p., 24 cm. - Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi yayın no 429. .

Revision of the author's thesis (docent--1976) under the title: Televizyonun kadının siyasallaşmasına etkisi.

Bibliography: (p. [277]-285).


Communications in politics--Turkey
Mass media--Political aspects--Turkey
Kitle iletişim--Siyasi yönler--Turkiye
Women in mass media--Turkey
Kitle iletişim araçlarında bayanlar--Türkiye
Siyasette iletişim--Türkiye
Voting research--Turkey
Oy verme araştırmaları--Türkiye
Kadınlar--Sosyal durum--Türkiye
Women--Social conditions--Turkey

P94.5.W652 / T65 1979

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .