1995 yılında Pekin'de gerçekleşen IV.dünya kadın konferansı sonuçlarının uygulanması ve izlenmesine ilişkin ulusal eylem planı. Ulusal Eylem Planı - 110 sayfa ; 19 cm.

9751920558


Women--Social conditions--Iran
Women--Legal status,laws,etc.--International cooperation
Kadınlar--yasal statü,yasalar vb.--Uluslararası işbirliği
Women's rights--International cooperation
Kadın hakları--Uluslararası işbirliği
Women development--International cooperation
Sex discrimination against women--Turkey
Cinsiyet ayrımı,Kadınlara Karşı--Türkiye
Eşitlik
Equality
Kadınlar--Sosyal durum--Türkiye
Uluslararası işbirliği--Karar verme

HQ1236 / .T87 1998

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .