Avrupa Birliği’nde sosyal güvenlik hukuku el kitabı = Handbook on European social security law / Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı. - xix, 525 p. ; 28 cm


Sosyal güvenlik hukuku--Avrupa Birliği
Social security law--European Union

KJE3387 / .A97 [t.y.]
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.