Sönmez, Yusuf Z.

Anonim ortaklıklarda pay sahibinin ortaklıktan ayrılma hakkı / Yusuf Z. Sönmez. - xx, 242 pages ; 24 cm. - Beta yayın no; 2142. Hukuk dizisi; 1006. .

Includes bibliographical references. [p. 233-242]

1. Bölüm: Ayrılma hakkına ilişkin genel bilgiler -- 2. Bölüm: Ayrılma hakkının özellikleri ve kullanılması -- 3. Bölüm: Türk hukukunda pay sahibinin anonim ortaklıktan ayrılma hakkı.

9786053770602


Stock companies--Law and legislation--Turkey
Anonim şirketler--Hukuk ve mevzuat--Türkiye

KKX1065 / .S666 2009

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .