Doğrusöz, Hanife

Banka yöneticilerinin ve hâkim ortaklarının şahsi sorumluluğu / Hanife Doğrusöz. - xvi, 336 sayfa; 24 cm - Vedat Kitapçılık; 193. .

Includes bibliographical references.

9786054002573


Banking law--Turkey
Sorumluluk (Hukuk)--Türkiye
Liability (Law)--Turkey
Bank directors--Legal status, laws, etc.--Turkey
Banka yöneticileri--Hukuki durum, kanunlar, vb.--Türkiye
Banka hukuku--Türkiye

KKX940 / .D64 2010

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .