Çavuşgil, S. Tamer

Türkiye'de küresel doğan işletmeler / Tamer S. Çavuşgil, Gary Knight, M.Mithat Üner. - 132 s.; 20 cm.

Includes index.

9786055437152


International business enterprises
Industrial organization
Endüstriyel örgüt
Girişimcilik--Gelişmekte olan ülkeler
Entrepreneurship--Developing countries
Şirket gücü
Corporate power
Ekonomik kriz--Türkiye
Economic crisis--Turkey
Uluslararası ticari teşebbüsler
Entrepreneurship
Girişimcilik
Küreselleşme--Ekonomik yönleri
Globalization--Economic aspects


Türkiye--Ekonomik durum
Turkey--Economic conditions
Türkiye--Ekonomi politikası

HB615 / .Ç38 2011
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.