Dinçer, Erdal

Global krizde Türk yan sanayi borsası'nın genel durumu ve beklentileri / Erdal Dinçer, Oğuz Ersun, Turgut Ün. - 318 p.: ill., 30 cm. - İstanbul Ticaret Odası ; yayın no. 2010-35 .

9789944606486


Küçük işletme--Türkiye
Small business--Turkey
Global Financial Crisis, 2008-2009
Stock exchanges--Research--Turkey
Finansal kriz--Türkiye
Küresel Finansal Kriz, 2008-2009 tarihinde
Borsalar--Araştırma--Türkiye
Financial crises--Turkey


Türkiye--Ekonomik durum
Turkey--Economic conditions--2000-
Türkiye--Ekonomik durum--2000-
Turkey--Economic conditions

HB3722.. / D58 2010

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .