Ekşi, Nuray

Yargıtay, Danıştay ve AİHM kararları ışında cemaat vakıflarının mülkiyet sorunu / Nuray Ekşi. - xxiv, 314 p. ; 23 cm.

9786053773887


Turkey. Yargıtay


Possession (Law)--Turkey
Zilyetlik (Hukuk)--Türkiye
Property--Turkey
Mülkiyet--Türkiye
Waqf--Turkey
Hayır işleri ve vakıflar--Türkiye
Vakıf--Türkiye
Charitable uses, trusts, and foundations--Turkey

KKX526 / .E47 2011

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .