İnsan hakları el kitabı / Durmuş Tezcan ... [et.al.]. - 4. bs - 712 sayfa ; 20 cm. - Seçkin/Hukuk kitapları dizisi ; 756. .

Includes bibliographical references (p. [665]-712) and index.

İnsan hakları kavramı, önemi ve felsefi temelleri -- İnsan haklarının türleri -- İnsan hakları hukukunun temel ilkeleri ile başlıca hak ve özgürlük konuları -- Temel hak ve özgürlüklerin niteliği ve sınırlanması rejimi -- İnsan hakları ile ilgili ulusal ve uluslararası resmi kurum ve kuruluşlar -- İnsan haklarını koruyan diğer kurul ve komisyonlardan örnekler -- İnsan hakları kurulları kanalıyla hak arama yolları -- İnsan hakları konusunda bilgilendirme, bilinçlendirme ve eğitim -- Araştırma ve izleme -- Halkla ilişkiler ve iletişim

9789750216121


Human rights
İnsan hakları

JC571 / .I57 2011

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .