Arendt, Hannah, 1906-1975

Devrim Üzerine / çeviren Onur Eylül Kara. - 398 s. ; 24 cm. - İletişim Yayınları ; Politika Dizisi ; 1825 105 .

Kaynakça ve dizin içerir.

Savaş ve devrim -- Devrimin anlamı -- Toplumsal sorun -- Mutluluk arayışı -- Kurtuluş I: constitutio libertatis -- Kurtuluş II: novus ordo saeclorum -- Devrimci gelenek ve onun kayıp mirası.

9789750511219


Revolutions
Devrimler

JC491 / A6819 2012

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .