Uluslararası deniz hukukunda kıyı devletinin gemilere el koyma yetkisinin sınırları : Gürcistan’ın Karadeniz’de seyreden gemilere el koyması = The Limits of power in distraining on ships by a coast state on the international maritime law : Georgia’s distraining on the ships navigating around the Black Sea / haz. ORSAM Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Sanayi ve Ticaret Odası. - 133 s. ; 29 cm. - ORSAM Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi ; 28. .


International law
Uluslararası hukuk
Maritime law
Deniz hukuku--Türkiye
Law--Turkey
Deniz hukuku
Deniz hukuku
Law of the sea
Hukuk--Türkiye

K1150 / .U48 2011

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .