Muhammed bin Mahmut et Tûsî

Acâyibü'l-mahlûkat ve garâyibü'l-mevcûdât (inceleme-tıbkıbasım) / Acayibü'l mahlukat ve garayibü'l mevcudat Muhammed bin Mahmûd et-Tûsî ; yayına hazırlayan: Günay Kut. - 35, 400 sayfa: tıpkıbasım ; 29 cm. - Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları ; Tıpkıbasım Serisi ; 4 2 .

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Nuri Arlasez Koleksiyonu, no. 128'deki nüshanın tıpkıbasımı.

Includes bibliographical references and index.

9789751736604


Persian literature
Fars edebiyatı
Geography--Early works to 1800
Coğrafya--1800'den önceki çalışmalar

PK6406 / .M8 2012
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.