Benöhr, Iris

Eu Consumer Law and Human Rights / Iris Benöhr. - xxi, 239 pages ; 24 cm.

Includes bibliographical references (pages 217-235) and index.

9780199651979


Treaty on European Union (1992 February 7). (2007 December 13) --Protocols, etc.
Charter of Fundamental Rights of the European Union (2000)


Human rights--European Union countries
Consumer protection--Law and legislation--European Union countries
Tüketici koruma--Hukuk ve mevzuat--Avrupa Birliği ülkeleri
İnsan hakları--Avrupa Birliği ülkeleri

KJE6577
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.