Tunç, Hasan

Türk anayasa hukuku / Hasan Tunç , Faruk Bilir , Bülent Yavuz. - 5. baskı. - xx, 388 sayfa ; 24 cm - Hukuk Yayınları Dizisi ; 1356 .

Kaynakça ve Dizin var.

Anayasa hukukuna ilişkin temel kavramlar -- Türkiye'de anayasal gelişmeler -- 1982 Anayasasına göre devletin temel kuruluşları ve nitelikleri -- Anayasanın bağlayıcılığı, üstünlüğü ve katılığı -- 1982 Anayasasının temel hak ve hürriyet anlayışı -- 1982 Anayasasına göre siyasi partiler -- 1982 Anayasasına göre yasama organı -- 1982 Anayasasına göre yürütme organı -- 1982 Anayasasına göre yargı organı -- Anayasa yargısı.

9786051463285


Anayasa hukuku--Türkiye
Constitutional law--Turkey--Turkey

KKX2070 / .T87 2014

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .