Çalışma mevzuatı ile ilgili Avrupa Birliği direktifleri / editör: Abdülkadir ,Çoşkun. - 290 p. 24 cm. - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ; 11 .

Includes bibliographical references and index.

9789750103599


Çalışanlar, İşten Çıkarılma--Hukuk ve mevzuat--Türkiye
Employees, Dismissal of--Law and legislation--Turkey
Labor contract--Turkey
İş hukuku ve mevzuatı--Türkiye--Türkiye


European Economic Community countries--Foreign economic relations--Turkey
Avrupa --Ekonomik Topluluğu ülkeleri --Türkiye

KKX1279 / C34 2014

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .