Madımak Değerlendirme Toplantısı 24 Şubat 2010, Sivas / [hazırlayan], Devlet Bakanlığı. - 116 s. : res. ; 24 cm. - Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı yayınları ; 16 .

Includes bibliographical references and index.


Islamic fundamentalism--Turkey.
İslami tutuculuk--Türkiye
Islam and politics--Turkey--Congresses
İslam ve politika--Türkiye--Kongreler
Bektashi--Congresses
Bektaşi--Kongreler


Sivas (Türkiye)--Tarih
Sivas (Turkey)--History

BP173.7 / .M33 2010

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .