Ayancık, Fatma

Hesaplamalı akışkanlar dinamiği yardımıyla su türbini çarkı tasarımı ve eniyilemesi / Fatma Ayancık. - Ankara,: TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014 - xviii 130 sayfa ; 29 cm.

Tez (Y. Lisans)--TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Temmuz 2014

Includes bibliographical references


Tezler, Akademik
Dissertations, Academic

Francis türbini. Çark tasarımı. Hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) Eniyileme. Deney tasarımı. Francis turbine. Runner design. Computational fluid dynamics (CFD) Optimization. Design explorer.

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .