Yıldız, Hakkı Dursun, 1937-1992

Doğuştan günümüze büyük İslam tarihi / Büyük İslam tarihi. Hakkı Dursun Yıldız ; editör Kenan Seyithanoğlu. - 14 cilt : resim, harita ; 24 cm. - Çağ Yayınları Umumi Neşriyat ; 1 .

İndex içerir.

V.1 Hz. Muhammed devri -- V.2 Hulefa-i Raşidin ve Emeviler -- V.3 Abbasiler -- V.4 Endülüs Emevileri -- V.5 Abbasiler devrindeki İslam devletleri -- V.6 İlk Müslüman Türk devletleri -- V.7 Selçuklular -- V.8 Anadolu Türk devletleri -- V.9 Asya'daki Türk-İslam devletleri -- V.10 Osmanlılar I -- V.11 Osmanlılar II -- V.12 Osmanlılar III -- V.13 Çağdaş İslam devletleri -- V.14 İslam Medeniyeti ve müesseseleri.


Islam--History
İslam--Tarih
İslami uygarlık
Islamic civilization


İslam ülkeleri--Tarih
Islamic countries--History
Turkey--History--Ottoman Empire, 1288-1918
Türkiye --Tarih --Osmanlı İmparatorluğu, 1288-1918

BP50 / .Y55 1989

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .