Centel, Nur Başar

Türk Ceza Hukukuna giriş / Hamide Zafer ,Özlem Çakmut. - Yenilenmiş ve Gözden geçirilmiş 8. bası - xlv, 793 Sayfa: 24 cm. - Beta Yayınları ; Hukuk Dizisi ; 3133 1536 .

Bibliyografya yararlanıln kaynaklar ve dizin içerir.

I.Genel bilgiler -- II.Suç Hukuku -- II.1. Suçun Unsurları -- II.2. Suçun Özel beliriş biçimleri -- III.Yaptırım Hukuku -- III.1. Cezanın Amacı, Nitelikleri, Terleri, Belirlenmesi -- III.2 Cezaların İnfazı -- III.3. Güvenlik Tedbirleri -- III.4. Ceza İlişkisinin Ortadan Kalkması.

9786053331604


Criminal law--Turkey--Turkey
Ceza hukuku--Türkiye

KKX3800

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .