Olgun, Tahir, 1877-1951

Çilehâne mektupları : Tâhirü'l-Mevlevî'nin mevlevî çillesi hâtırât ve tahassüsâtını hâvi olarak Ahmed Remzi Dede'ye mektuplar / Tahir Olgun ; hazırlayanlar Cemâl Kurnaz, Gülgün Erişen. - 259 pages ; 20 cm. - Akçağ Yayınları ; Kaynak Eserler ; 128 17 .

Includes bibliographical references and index.

9753380917


Olgun, Tahir, 1877-1951 --Correspondence
Akyürek, Ahmet Remzi, 1872-1944 --Correspondence


Turkish literature--Letters
Türk edebiyatı--Mektuplar

PL248.O42 / C54 1995
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.