Kayhan, Mehmet

En son içtihatlı kamu personeli hukuku ve idari yargı mevzuatı : özetli danıştay kararları, idare mahkemeleri kararları, anayasa mahkemesi kararları / Kamu personeli hukuku. İdari yargı mevzuatı Mehmet Kayhan ; Sami Selçuk ve Özdemir Özok. - 3.v. ; 24 cm. - Mahalli İdareler Derneği ; 56 .

9789756807446 (set) 9789756807477 (hbk. v.3)


İdari yargılama--Türkiye
Law--Turkey
İdare hukuku--Türkiye
Hukuk--Türkiye


Türkiye--Memurlar ve çalışanlar

KKX2970 / .K39

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .