Bilgin, Hüseyin

Açıklamalı belediyelerin taşınmaz mal zilyetliğine yapılan tecavüzlerin idari yoldan önlenmesi ve özel şahısların (gerçek ve tüzel kişiler) Köy tüzel kişilerinin,özel idarelerin,diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz mal ziyetliğine 3091 sayılı kanun uyarınca yapılan tecavüzlerin idari yoldan önlenmesi,yorum,danıştay,yargıtay,bölge idare ve idare mahkemesi kararları Hüseyin Bilgin. - 588 s. ; 25 cm.

9756807318


Real property--Turkey--Turkey
Gayrimenkul mülkiyeti--Türkiye
Zilyetlik (Hukuk)--Türkiye--Türkiye
Possession (Law)--Turkey.--Turkey

KKX646 / B55 2005

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .