Akçura, Yusuf, 1876-1935

Üç tarz-ı siyaset / Yusuf Akçura. - 6. baskı. - xxi, 65 sayfa resim 21 cm - Türk Tarih Kurumu Yayınları ; Dizi - Sayı ; VII 73 .

9789751627018


Islam and politics
Panislamism--History
Panislamizm
Nationalism--Turkey
İslam ve siyaset
Milliyetçilik--Türkiye


Turkey--Governance and politics
Türkiye--Siyaset ve yönetim

DR442 / .A43 2014

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .