Şirketler hukuku / editör: Sami Karahan. - xlvi, 944 p. ; 26 cm. - Mimoza Yayınları ; Hukuk Dizisi ; 91 61 .

Includes bibliograohical references and index Includes bibliographical references and index.

Şirketler hukukuna giriş ; Adi şirket ; Ticaret şirketlerinin genel hükümleri ve şirletler topluluğu ; Birleşme bölünme ve Türk değiştirme ; Kollektif ve komandit şirket ; Anonim şirketin nitelikleri ve kuruluşu ; Yönetim kurulu ; Deetim ve hesaplar ; Genel kurul ; Esas sözleşme değişiklikleri ; Pay sahibinin hakları ve borçları ; Anonim şirketlerde menkul kıymetler ; Sona erme ve tsafiye ; Hukuki ve cezai sorumluk ; Limited şirketler ; Kooperatif şirketler

9789755431604


Stock companies--Turkey.--Turkey
Corporation law--Turkey.--Turkey
Özel şirketler--Türkiye
Private companies--Turkey
Şirketler hukuku--Türkiye.--Türkiye
Anonim Şirketler--Türkiye--Türkiye
Hukuk--Türkiye.--Türkiye
Law--Turkey.--Turkey

KKX1040 / .S57 2013

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .