Avrupa Birliği Antlaşması ve Avrupa Birliği'nin işleyişi hakkında anlaşma / T.C. Başbakanlık Avrupa Birliği Genel. - 148 p. : tabl. ; 20 cm.

9789751950284


Avrupa Birliği
European Union


Treaty on European Union (1992).
Treaty on the Functioning of the European Union (2009)
Avrupa Birliği antlaşması (1992).


Constitutional law--European Union countries
Anayasa hukuku--Avrupa Birliği ülkeleri

KJE4442.3 / A97 2011

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .