Kaya, Arslan

Anonim ortaklıkta pay sahibinin bilgi alma hakkı / Arslan Kaya. - 119 sayfa: 24 cm. - Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları ; 385. .

9755371338


Corporation law--Turkey
Stok Şirketleri--Hukuk ve Mevzuat--Türkiye
Şirketler hukuku--Türkiye--Türkiye
Stock companies--Law and legislation--Turkey

KKX1077 / .K39 2001

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .