Arşiv belgeleriyle Ermeni faaliyetleri, 1914-1918 = Armenian activities in the archive documents, 1914-1918 / Armenian activities in the archive documents, 1914-1918 editor Ahmet Tetik ; Inspection committee Hikmet Özdemir, Yusuf Sarınay, İlknur Altıntaş, Zekeriya Türkmen ; English translation by Yusuf Serdar Demirtaş. - c. <1,2,3,4,5,6,7,8> 20 cm. - Genelkurmay ATASE ve Genelkurmay Denetleme Başkanlığı Yayınları Yayın numarası 2005/30. .

Includes bibliographical references.

9754093121 (set) 975409313X (paperback : volume 1) 9754093172 (paperback : volume 2) 9754093679 (paperback : volume 3) 975409366 (paperback : volume 4) 9754093121 (paperback : volume 5) 975409392X (paperback : volume 6) 9754094558 (paperback : volume 7) 9754093121 (paperback : volume 8)


Armenians--History--Turkey--Sources
World War, 1914-1918--Turkey--Sources
Armenians--Turkey
Armenian question

DR435.A7 / A77
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.