Fazlullah Esterabadi

Arş-name tercümesi = Hurufi şiirler / Fazlullah Esterabadi ; tercüme Amiloğlu ; hazırlayan Fatih Usluer. - 503 s. ; 24 cm. - Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları ; Edebiyat ve Sanat Serisi ; 43 11 .

Includes bibliographical references.

Fazlullah Esterabadi’nin (ö. 1394) kurduğu ve geliştirdiği Hurufilik Anadolu’ya da Nesimi aracılığıyla gelmiş ve bu coğrafyada da yaygınlık kazanarak edebi eserlere konu olmuştur. Esterabadi, ortaya koyduğu bu anlayışı eserlerinde anlatmış ve yayılmasını sağlamıştır. Estarabadi’nin; hurufilik anlayışını anlattığı eserlerinden birisi olan mesnevisi Arşname’nin kütüphanelerimizde Farsça üç nüshası olup, 15. yüzyılda yaşayan Amiloğlu tarafından da Osmanlıca’ya çevrilmiştir.

Milli Kütüphane Yazmalar A, No. 4854’te kayıtlı tek nüsha, hurufilik çalışmalarının önemli isimlerinden Doç Dr. Fatih Usluer tarafından yayına hazırlanmış ve tıpkıbasımıyla birlikte Hurûfi Şiirler I alt başlığıyla yayımlanmıştır.

9789751737519


Hurufilik
Hurufism

BP195F39 / A77 2014

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .