Turan, M. Fatih

Şeyhülislam Çelebizade Hüseyin Hüsnü Efendi : Erzurum'un yüzleri / M. Fatih Turan ; editör H. Ahmet Kırkkılıç. - 76 pages; 21 cm - Atatürk Üniversitesi Yayınları 1061 .

9789754426755


Çelebîzâde Hüseyin Hüsnü Efendi, 1849-1912


Şeyhülislamlar--Türkiye--Biyografi
Shaykh al-Islām--Turkey--Biography


Erzurum İli (Turkey)--Biography
Erzurum İli (Türkiye)--Biyografi

DR558.C44 / T87 2015
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.