Güngör, Murat

Ulusal bilgi güvenliği:strateji ve kurumsal yapılanma : uzmanlık tezi / Murat Güngör. - X, 129 s. ; 24 sm. - T.C. Kalkınma Bakanlığı Yayın No: 2919. .

Includes bibliographical references.s. 120-128.

9786059041461


Business enterprises--Computer networks--Security measures
Internet (computer network)--Security measures
Internet (bilgisayar ağları)--Güvenlik ölçütleri
Computer security--Management
Elektronik Ticaret--Yasalar, yönetmelikler, vb.--Avrupa Birliği Ülkeleri
Bilgisayar güvenliği
Ticari teşebbüsler--Bilgisayar ağları--Güvenlik önlemleri
Electronic commerce--Computer network resources
Electronic data interchange
Elektronik veri değişimi

HF5548.32. / G85 2015
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.