Erdem, Yasemin Tümer

II. Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e kızların eğitimi / Yasemin Tümer Erdem. - xvi, 509 p. : tables. 21 cm. - Türk Tarih Kurumu ; sayı: 1 .

"Donated by Halil İnalcık."

Includes bibliographical references (p. 429-448) and index.

Part I. II. Meşrutiyet Dönemi'nde Kadının Eğitimi Hakkında Tartışmalar I. Fikir Akımlarına Kısa Bir Bakış ve Bu Akımlara Göre Kadın Eğitimi -- II. Eğitimcilere Göre Kadın Eğitimi -- III. Edebî Eserlerde Kadın Eğitimi -- IV. Basında Kadın Eğitimi Tartışmaları Part II. İlköğretim I. Sıbyan Mektepleri ve İbtidaîler -- II. İnas Rüşdiyeleri Part III. Ortaöğretim I. Kız Sanayi Mektepleri -- II. İnas İdadisi -- III. İnas Sultanileri Part IV. Kız Okullarına Öğretmen Yetiştiren Kurum: Darülmuallimât Part V. Yüksek Öğretim I. İnas Darülfünunu -- II. İnas Sanayi-i Nefise Mektebi

9789751626066


Kadınlar--Eğitim--Tarih--Türkiye--20.yüzyıl
Women--Education--History--Turkey--20th century
Kadınlar--Sosyal durum--Türkiye
Women--Social conditions--Turkey

LC2252 / .E66 2013

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .