Serozan, Rona

Eşya hukuku I : Eşya hukukunun temel kavramları ve ilkeleri taşınır eşyada:zilyetlik -mülkiyet -intifa -rehin uygulama çalışmaları / Rona Serozan. - v. ; 25 cm.

Eşya hukukunun temel kavramları ve ilkeleri -- Taşınır eşyada: zilyetlik-mülkiyet-intifa-rehin uygulama çalışmaları

9789753683876


Real property--Turkey--Turkey
Eşya hukuku--Türkiye
Things (Law)--Turkey
Gayrimenkul--Tarih--Türkiye--Belgeler

KKX683 / .S47 2014

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .