IV.Milli Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri Bildirileri / Üçüncü Millî Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri bildirileri Selçuk Üniversitesi. - v. : ill. ; 24 cm. - Selçuk Üniversitesi yayınları ; no. 121,125 Selçuklu Araştırmaları Merkezi yayınları ; 11,13,17 .

Includes bibliographical references.

9754480923


Selçuklular--Uygarlık--Türkiye--Kongreler
Seljuks--Civilization--Turkey--Congresses


Architecture, Seljuk--Turkey--Congresses
Mimari, Selçuklu--Türkiye--Kongreler
Art, Seljuk--Turkey--Congresses
Sanat, Selçuklu--Türkiye--Kongreler

DS27 / .M575 1994

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .