Çağdaş sanat ve kültüralizm : kimlik ve estetik / derleyen ve sunan Ali Artun ; çeviren Tuncay Birkan, Nursu Örge, Elçin Gen. - 210 sayfa : 20 cm. - İletişim Yayınları; Sanathayat Dizisi; 1860 26 .9789750511653 (paperback)


Globalization--Art
Estetik--Sanat
Art, Modern--21th century
Sanat, Çağdaş--21. yüzyıl
Sanat, Çağdaş--20. yüzyıl
Art, Modern--20th century
Çokkültürlülük
Multiculturalism

N6490 / .C34 2013
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.