Ticaret hukuku pratik çalışmaları : çözümlü- çözümü verilmemiş / editör Sami Karahan. - 552 pages ; 24 cm. - Seçkin. Hukuk ; no: 1548 .

Dizin vardır.

9789750235498


Commercial law--Turkey
Ticaret hukuku--Türkiye

KKX920 / .T53 2016

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .