Uzunallı, Sevilay

Uygulamalı kıymetli evrak hukuku / Kıymetli evrak hukuku Sevilay Uzunallı, Ali Haydar Yıldırım. - xii, 180 sayfa ; 24 cm. - Seçkin yayınları ; Hukuk ; 1528 .

Kaynakça vardır.

9789750234934


Kıymetli evrak--Hukuk ve mevzuat--Türkiye
Negotiable instruments--Law and legislation--Turkey

KKX937 / .U98 2015

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .