Öztürk, Bahri

Nazari ve uygulamalı ceza muhakemesi hukuku : ders kitabı / Bahri Öztürk, Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, Özge Sırma, Yasemin F. Saygılar Kırıt, Özlem Özaydın, Esra Alan Akcan, Efser Erden ; editör Bahri Öztürk. - 9.pressure - 904 pages ; 24 cm. - Seçkin. Hukuk ; no: 949 .

Includes bibliographical references.

9789750235238


Criminal procedure--Turkey
Ceza yargılaması--Türkiye--Türkiye

KKX4610 / .O98 2015

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .