Gürler, Hamdi

Paşaların gözüyle Milli Mücadele / Hamdi Gürler. - 439 s. ; 21 cm.

Includes bibliographical references and index.

Part I. Komutanların Kişilik Özellikleri ve Aralarındaki İlişkiler Part II. Mondros Mütarekesi'nden Sonra Osmanlı Devleti Part III. Mütareke Sonrası Kurtuluş Çareleri Part IV. Son Osmanlı Mebusan Meclisi İle İlgili Meseleler Part V. TBMM'nin Açılması ve Nitelikleri Part VI. Millî Mücadelede; Kıdem Meselesi, Liderlik ve İktidar Mücadelesi Part VII. Komutanların Askerlik, Türk Ordusu ve Türk Milleti Hakkında Değerlendirmeleri Part VIII. Komutanların Yönetim Anlayışları ve Kurtuluş Savaşı'nda Uyguladıkları Yönetim Stratejileri Part IX. Komutanların Yeni Rejim Hakkında Değerlendirmeleri

9756768945


Atatürk, Mustafa Kemal, 1881-1938 --Arkadaşlar ve dostlar
Atatürk, Mustafa Kemal 1881-1938


Siyasal psikoloji
Tarih--Milli mücadele--Paşalar
History--National struggle--Generals
Generaller--Türkiye--Biyografi
Muhalefet (Siyaset bilimi)


Türkiye--Milli mücadele--Paşalar
Turkey--National struggle--Generals
Türkiye--Siyaset ve yönetim--1918-1960
Türkiye--Tarih--Kurtuluş Savaşı, 1918-1923

DR589 / .G875 2007
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.