İnayet, Hamid

Çağdaş islami siyasi düşünce / Hamid İnayet ; Türkçesi Yusuf Ziya Cömert. - 296 pages ; 21 cm. - Hece Yayınları ; 204 .

Includes bibliographical references and index.

Part I. Şiilik ve Sünnilik: Çatışma ve Uyum Part II. Hilafet Buhranı Part III. İslami Devlet Kavramı Part IV. Ulusçuluk, Demokrasi ve Sosyalizm Part V. Şii Modernizmin BOyutları


Islam and politics
İslam ve siyaset
Political Science--Islamic Countries--History
Siyaset Bilimi--İslami Ülkeler--Tarih


İslam ülkeleri--Siyaset ve yönetim
Islamic countries--Politics and government

BP173.7 / I53 2008

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .