Kula, Onur Bilge, 1954-

Avrupa(lılık) nedir? : Türkiye ne kadar Avrupalıdır? / Türkiye ne kadar Avrupalıdır? Onur Bilge Kula. - 1. basım. - xxii, 741 pages ; 23 cm. - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ; 3300 .

Includes bibliographical references.

50 yılı aşkın bir süredir Türkiye’nin gündemini işgal eden Avrupa Birliği’ne ortaklık konusunu felsefi anlamda ele alıyor.

Avrupalılık nedir veya Avrupalılığı oluşturan özellikler nelerdir? Avrupalılık felsefi açıdan kesin tanımlanabilir bir kavram mıdır? Avrupa tümlenmiş ve kesinleşmiş bir yapı mıdır, yoksa sürmekte olan bir oluşum mudur? Türkiye toplumunun Avrupa’yla ilişkisi nasıl belirlenebilir? Türkiye’nin toplumsal-kültürel yapısıyla Avrupa’nın toplumsal-kültürel yapısı arasında benzerlikler veya benzemezlikler var mıdır? Varsa, bunların tarihsel-toplumsal nedenleri nelerdir? Bu kavramlar nasıl tanımlanabilir?

Türkiye, bütün bu ve benzeri soru ve sorunları, şimdiye değin felsefi anlamda ve yeterli ölçüde tartışmamıştır. Bu kitap, söz konusu kuramsal boşluğun giderilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

9786053324553


Türkler--Kamuoyu--Avrupa
Turks--Public opinion--Europe
Sosyal tarih--Türkiye
Social change--History--Turkey
Social history--Turkey
Turks--Europe
Türkler--Avrupa
Sosyal değişim--Tarih--Türkiye


Türkiye--İlişkiler--Avrupa
Europe--Relations--Turkey
Turkey--Relations--Europe
Avrupa--İlişkiler--Türkiye

D1056.2.T87 / .K85 2015
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.