Türkler-Ermeniler ve Avrupa = Les Turcs-les Armeniens et l’europe = Turks-Armenians and europe / yayına hazırlayan Bayram Kodaman. - XVIII, 218 sayfa ; 22 cm. - Atatrük Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu yayınları. 32. .

Includes bibliographical references and index.

9789751631565


Armenians--Ethnic relations--Turkey
Armenian--History--Turkey
Ermeniler--Etnik ilişkiler--Türkiye
Ermeni katliamı, 1915-1923
Ermeniler--Tarih--Türkiye


Ermenistan--Tarih
Türkiye--Tarih--20. yüzyıl

DR435.A7 / T87 2015

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .