Öz, Baki

İttihat-Terakki ve Bektaşiler / Baki Öz. - 400 p. ; 20 cm. - Can yayınları ; 238. .

Includes bibliographical references (p. 388-400).

9756358394


İttihat ve Terakki Cemiyeti


Shiites--History--Turkey
Bektashi--History--Turkey

BP189.7.B4 / O92 2004
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.