Kadın sığınakları III. ve IV kurultayları. - 251 pages. 22cm.

9759619032


Aile içi şiddet--Türkiye
Family violence--Turkey
Women--Violence
Kadınlar--şiddet

HV1443.5 / K33 2003
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.