Albayrak, Mustafa

Notlu-atıflı-uygulamalı Ceza Muhakemesi Kanunu : "öz kitap" / Ceza Muhakemesi Kanunu Bilimsel görüşler, Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve Ceza Daireleri kararları ışığında notlu-atıflı-uygulamalı Ceza Muhakemesi Kanunu Mustafa Albayrak. - xiv, 920 s. 23 cm

9786051466552


Ceza yargılaması--Türkiye--Türkiye
Ceza hukuku--Türkiye

KKX4604.3.A6 / A43 2015

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .